• Κατασκευές
 • Επισκευές
 • Εμπορία
  Εισαγωγές
    Εξαγωγές
  Εξαγωγές
   

  Τα τελευταία χρόνια η Διεύθυνση της Π.Ι.Μαλτέζος έχει καταβάλει προσπάθειες για τη Διεθνή προβολή της εταιρίας και τη προώθηση των προϊόντων της. Προϊόν αυτής της προσπάθειας είναι η εξαγωγική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί τόσο στη Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες. Πρόσφατα έχουν γίνει συναντήσεις με εκπροσώπους Διεθνών Οίκων για τη διοχέτευση των προϊόντων της εταιρίας σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Επιστροφή στην αρχική σελίδα