• Κατασκευές
 • Επισκευές
 • Εμπορία
  Εισαγωγές
    Εξαγωγές
  Δραστηριότητες
   

  Παράγουμε και επισκευάζουμε Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής Ατμού (Aτμολέβητες - Ατμογεννήτριες - Ελαιόθερμα) που αφορούν τους κλάδους της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας.

  Όλα τα μηχανήματα μας παραδίδονται με τα όργανα λειτουργίας και αυτοματισμού τους έτοιμα προς λειτουργία συνοδευόμενα από τα κατασκευαστικά σχέδια, τις υπολογιστικές μελέτες, το εγχειρίδιο χρήσης και σωστής λειτουργίας και τα Πιστοποιητικά τους, από το Υπουργείο Βιομηχανίας ή/και τους ανάλογους Φορείς πιστοποίησης.

  Όλα τα προϊόντα μας συνοδεύονται από Εγγύηση Κατασκευαστή Δύο (2) Ετών

  Επιστροφή στην αρχική σελίδα