• Κατασκευές
 • Επισκευές
 • Εμπορία
  Εισαγωγές
    Εξαγωγές
  Κατασκευές
   

  Η εταιρία παράγει:

  1. Ατμολέβητες από 100 Kg/hr έως 12.000 Kg/hr σε πιέσεις λειτουργίας από 0,5 ATM έως 14 ΑΤΜ.
  Οι ατμολέβητες είναι φλογαυλωτού τύπου τριών (3) διαδρομών
  α) με ξηρά αναστροφή καυσαερίων έως 300 Kg/hr παροχή ατμού
  β) με ημιβρεχάμενο θάλαμο αναστροφής έως 600 Kg/hr παροχή ατμού και
  γ) με πλήρη βρεχάμενο θάλαμο αναστροφής έως 12.000 Kg/hr παροχή ατμού

  2. Ατμογεννήτριες από 300 Kg/hr έως 4.000 Kg/hr.
  Οι ατμογεννήτριες είναι υδραυλωτοί ατμολέβητες τριών (3) διαδρομών καυσαερίων βεβιασμένης κυκλοφορίας χωρίς ατμοθάλαμο.

  3. Ελαιόθερμα από 120.000 Kcal έως 4.000.000 Kcal
  Τα ελαιόθερμα είναι θερμαντήρες με φωτιά (καυστήρας) για θέρμανση ορυκτών ή συνθετικών θερμαντικών ελαίων για μεταφορά θερμότητας σε εναλλάκτες με θερμαντικό λάδι υψηλής θερμοκρασίας (έως 300°C) και σε πίεση λειτουργίας έως 6kg/cm².

  Εσωτερικό-Κατασκευή Ατμολέβητα 1.4 τόνων για τις εγκαταστάσεις του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Πάτρας - ΠΡΩΤΟ Τελικό προϊόν - Ατμολέβητας 1.4 τόνων για τις εγκαταστάσεις του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Πάτρας - ΠΡΩΤΟ

   

   

  Επιστροφή στην αρχική σελίδα